Κατασκευή και Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Έργα:

Ημερομηνία: 15/11/08 – 30/06/15

Τίτλος Έργου - Περιγραφή: Δίκτυα Περιοχής Βόλου (Κ-1). Κατασκευή Υπογείων και Εναερίων Έργων Δικτύων Διανομής Δ.Ε.Η. Μέσης και Χαμηλής Τάσης (20-0,4kV) μέσα στη γεωγραφική περιοχή των διοικητικών ορίων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Περιοχή Βόλου)

Φορέας Έργου: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Πρώην Δ.Ε.Η.) 

Ανάδοχος Έργου: ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (Τεχνική - Κατασκευαστική)

Είδος απασχόλησης: Επίβλεψη στην κατασκευή των έργων (Παροχές MT και ΧΤ, Υποσταθμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ΜΤ/ΧΤ, ηλεκτροδοτήσεις, βλάβες, συντηρήσεις, επεκτάσεις και παραλλαγές δικτύου). Συντονισμός των συνεργείων και στην οργάνωση εργοταξιακού γραφείου. Επιμέτρηση και πιστοποίηση έργων, χειρισμός συστημάτων «ΓΟΡΔΙΟΣ» και «SAP», παρακολούθηση υλικών.

Ημερομηνία: 01/07/15 – 30/05/18

Τίτλος Έργου - Περιγραφή: Δίκτυα Περιοχής Λάρισας (Κ-1). Κατασκευή Υπογείων και Εναερίων Έργων Δικτύων Διανομής Δ.Ε.Η. Μέσης και Χαμηλής Τάσης (20-0,4kV) μέσα στη γεωγραφική περιοχή των διοικητικών ορίων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Περιοχή Λάρισας)

Φορέας Έργου: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Πρώην Δ.Ε.Η.) 

Ανάδοχος Έργου: ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (Τεχνική - Κατασκευαστική)

Είδος απασχόλησης: Επίβλεψη στην κατασκευή των έργων (Παροχές MT και ΧΤ, Υποσταθμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ΜΤ/ΧΤ, ηλεκτροδοτήσεις, βλάβες, συντηρήσεις, επεκτάσεις και παραλλαγές δικτύου). Συντονισμός των συνεργείων και στην οργάνωση εργοταξιακού γραφείου. Επιμέτρηση και πιστοποίηση έργων, χειρισμός συστημάτων «ΓΟΡΔΙΟΣ» και «SAP», παρακολούθηση υλικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την εξαγωγή στατιστικών που χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για δικούς μας λόγους, όπως ο ημερήσιος αριθμός των επισκεπτών του site. Η διεύθυνση IP προορίζεται αποκλειστικά για την κατανόηση των μοναδικών χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Στο πεδίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγράφουμε το email σας. Το χρησιμοποιούμε μόνο για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Συμμορφωνόμαστε με τις προδιαγραφές πολιτικής της Google σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ. #GDPR.