Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Έκδοση Πεα Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Η «VolosEnergeia» αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με αμεσότητα και υπευθυνότητα από έμπειρους μηχανικούς.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το ΠΕΑ δίδει πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές CO2 που εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν στο περιβάλλον από τη χρήση ενέργειας και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.
Το ΠΕΑ πρέπει πάντα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Οι συστάσεις πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες, να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους οφέλους και να καλύπτουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν όταν το κτίριο τύχει ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, αλλά και όταν αντικατασταθεί ένα στοιχείο του κτιρίου.

Με τον τρόπο αυτό παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές, αλλά και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτιρίων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Συνεπώς, τους δίδεται η δυνατότητα να συγκρίνουν μεταξύ παρόμοιων κτιρίων και να λάβουν αποφάσεις ως προς την αγορά ή ενοικίαση, αλλά ακόμα και ως προς τη βελτίωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που τους ανήκει ή χρησιμοποιούν.

Η έκδοση του ΠΕΑ είναι απαραίτητη πλέον σε κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση και έχει διάρκεια ισχύος 10 έτη, εκτός αν μέσα στο χρόνο αυτό γίνει ριζική ανακαίνιση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.
 

Επίσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη δρομολόγηση των διαδικασιών του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκον με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να εκδόσετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον και αναλαμβάνουμε εμείς όλες τις ενέργειες στις πιο καλές τιμές της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την εξαγωγή στατιστικών που χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για δικούς μας λόγους, όπως ο ημερήσιος αριθμός των επισκεπτών του site. Η διεύθυνση IP προορίζεται αποκλειστικά για την κατανόηση των μοναδικών χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Στο πεδίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγράφουμε το email σας. Το χρησιμοποιούμε μόνο για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Συμμορφωνόμαστε με τις προδιαγραφές πολιτικής της Google σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ. #GDPR.