Εκτιμήσεις Ακινήτων

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στη διενέργεια πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών ακινήτων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Δικαστηρίου, εταιρίας και ιδιώτη στην Ελλάδα.

Οι εκτιμήσεις μας είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων EVS (European Valuation Standards) 2016 της TEGoVA (The European Group of Valuer’s Associations) ακολουθώντας πιστά τον κώδικα δεοντολογίας των εκτιμητών.

Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που οι Εταιρίες (ή φυσικά πρόσωπα) επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή πραγματική Αγοραία Αξία των παγίων στοιχείων τους, για λόγους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - εισφοράς σε είδος (Ν.2190/20), μετατροπής εταιρικής μορφής (Ν.1297/72 & 2166/93), εξασφάλισης έναντι τραπεζικού δανεισμού, διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, διανομής, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων, απορροφήσεων & εξαγορών, νομικών διεκδικήσεων, διεκδικήσεων αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, κληρονομικών διευθετήσεων, λογιστικών αναφορών, ασφαλίσεων, εισαγωγής στο ΧΑΑ, πιθανής αγοράς ή πώλησης ακινήτων, αλλά και για λόγους επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίων έτσι ώστε το καταβαλλόμενο ενοίκιο να είναι εύλογο και στο επίπεδο της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την εξαγωγή στατιστικών που χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για δικούς μας λόγους, όπως ο ημερήσιος αριθμός των επισκεπτών του site. Η διεύθυνση IP προορίζεται αποκλειστικά για την κατανόηση των μοναδικών χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Στο πεδίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγράφουμε το email σας. Το χρησιμοποιούμε μόνο για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Συμμορφωνόμαστε με τις προδιαγραφές πολιτικής της Google σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ. #GDPR.