Βιογραφικό Παναγιώτης Φράγκου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

25/11/05: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

04/04/12: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ημερομηνία: 15/11/08 – 30/06/15

Τίτλος Έργου - Περιγραφή:     Δίκτυα Περιοχής Βόλου (Κ-1). Κατασκευή Υπογείων και Εναερίων Έργων Δικτύων Διανομής Δ.Ε.Η. Μέσης και Χαμηλής Τάσης (20-0,4kV) μέσα στη γεωγραφική περιοχή των διοικητικών ορίων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Περιοχή Βόλου)

Φορέας Έργου: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Πρώην Δ.Ε.Η.)  

Ανάδοχος Έργου: ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (Τεχνική - Κατασκευαστική)

Είδος απασχόλησης: Επιβλέπων Μηχανικός στην κατασκευή των έργων (Παροχές MT και ΧΤ, Υποσταθμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ΜΤ/ΧΤ, ηλεκτροδοτήσεις, βλάβες, συντηρήσεις, επεκτάσεις και παραλλαγές δικτύου). Υπεύθυνος στο συντονισμό των συνεργείων και στην οργάνωση εργοταξιακού γραφείου. Επιμέτρηση και πιστοποίηση έργων, χειριστής συστημάτων «ΓΟΡΔΙΟΣ» και «SAP», παρακολούθηση υλικών.

Ημερομηνία: 01/07/15 – 30/05/18

Τίτλος Έργου - Περιγραφή: Δίκτυα Περιοχής Λάρισας (Κ-1). Κατασκευή Υπογείων και Εναερίων Έργων Δικτύων Διανομής Δ.Ε.Η. Μέσης και Χαμηλής Τάσης (20-0,4kV) μέσα στη γεωγραφική περιοχή των διοικητικών ορίων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Περιοχή Λάρισας)

Φορέας Έργου: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Πρώην Δ.Ε.Η.) 

Ανάδοχος Έργου: ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (Τεχνική - Κατασκευαστική)

Είδος απασχόλησης: Επιβλέπων Μηχανικός στην κατασκευή των έργων (Παροχές MT και ΧΤ, Υποσταθμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ΜΤ/ΧΤ, ηλεκτροδοτήσεις, βλάβες, συντηρήσεις, επεκτάσεις και παραλλαγές δικτύου) Υπεύθυνος στο συντονισμό των συνεργείων και στην οργάνωση εργοταξιακού γραφείου. Επιμέτρηση και πιστοποίηση έργων, χειριστής συστημάτων «ΓΟΡΔΙΟΣ» και «SAP», παρακολούθηση υλικών.

Ημερομηνία: 16/05/11 - σήμερα

Είδος απασχόλησης: Εξωτερικός συνεργάτης της Κτηματικής Εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» στη Θεσσαλία. Εκτιμητής ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Εκτιμήσεις αγοραίας αξίας ακινήτων και μηχανημάτων, έλεγχοι προϋπολογισμού και πιστοποιήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ημερομηνία: 27/05/13 - σήμερα  

Είδος απασχόλησης: Ηλεκτρολογικά σχέδια, πιστοποιητικά ΔΕΗ, σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Ημερομηνία: 18/10/13 – σήμερα

Είδος απασχόλησης: Μόνιμος ενεργειακός επιθεωρητής. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), ενεργειακές επιθεωρήσεις – μελέτες.

Ημερομηνία: 01/04/17 – σήμερα

Είδος απασχόλησης: Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων Valuer in Real Estate Property, Peoplecert/ΕΣΥΔ.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

01/11/07 - 30/06/08: Παρακολούθηση σεμιναρίων της ακαδημίας Cisco CCNA συνολικής διάρκειας 240 ωρών από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ , Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

14/02/12 - 03/03/12: Παρακολούθηση εξειδικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 60 ωρών από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ».

06/10/12: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Οι διατάξεις του Νέου Γ.Ο.Κ. και η σημασία τους», διάρκειας 4 ωρών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)

07/10/12: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Ειδικά εκτιμητικά ζητήματα και τρόποι αντιμετώπισης», διάρκειας 4 ωρών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)   

22/02/14: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Η αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα και οι προοπτικές της», διάρκειας 5 ωρών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) 

05/04/14 – 06/04/14: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Εκτιμήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού», διάρκειας 16 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)   

12/12/14: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Γενικά Εκτιμητικά θέματα, Υπολειμματική Μέθοδος, Εκτιμητική Αντιμετώπιση Αυθαιρέτων, Νέα Έντυπα Εκτιμήσεων», διάρκειας 5 ωρών από την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.   

09/10/15: Παρακολούθηση συνεδρίου με θέμα «European Valuation Standards and Recognised European Valuer Pillars of Systemically Secure EU Financial and Real Estate Market», διάρκειας 5 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)   

31/10/15 – 01/11/15: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Εκτιμητικά Θέματα – Θεωρία και Ασκήσεις», διάρκειας 16 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)   

01/04/16: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Κώδικας Απαλλοτρίωσης», διάρκειας 4 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)   

15/10/16: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Ο ρόλος των πιστοποιημένων εκτιμητών στη διαδικασία των πλειστηριασμών», διάρκειας 4 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)   

26/11/16 – 27/11/16: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Expert Valuer in Real Estate Property-REV, Valuer in Real Estate Property», διάρκειας 20 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)

05/12/16: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Κατάρτιση Εκτιμητών, Εφαρμογή νέων εντύπων, Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων, Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2016», διάρκειας 5 ωρών από την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.

21/01/17: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα», διάρκειας 5 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)  

04/02/17: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα», διάρκειας 5 ωρών από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)   

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία στη σχεδίαση και διαχείριση δικτύων υπολογιστών και εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες:

Προγραμματισμός σε Cisco Routers και Switches

Τεχνολογίες TCP/IP, Routing, LAN Switching

Routing πρωτόκολλα (RIP, EIGRP, OSPF), πρωτόκολλα Switch (STP, VTP) και δίκτυα VLAN

Δίκτυα WAN (PPP, Frame Relay) και Access Lists (ACLs)

Ασύρματα δίκτυα WLAN, τεχνολογίες wireless

Δυναμική ανάθεση διευθύνσεων (DHCP), εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Network security και network troubleshooting

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΑΔΕΙΕΣ – ΠΤΥΧΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)

Μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)

Γενική άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού

Μ.Ε.Κ. Γ’ Τάξης στα Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ) και στα Βιομηχανικά – Ενεργειακά (Β/Ε) και Α’ Τάξης στα Υδραυλικά υπό πίεση

Πιστοποίηση CCNA-Cisco Certified Network Associate. 

Βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών.

Πιστοποίηση Valuer in Real Estate Property, Peoplecert/ΕΣΥΔ